què fem?

Els nostres objectius es divideixen bàsicament en cinc grans eixos: sensibilització ambiental de la població, residus, aigua, protecció dels espais naturals, qualitat de l'aire i foment de les energies renovables.
-            Sensibilització ambiental: És important crear consciencia de l'impacte ambiental a petita escala i transmetre valors de protecció de l’entorn natural, amb accions com la reducció de residus i el consum crític, per a conservar l’entorn i viure d’una manera més sostenible.
      FOTO DE PARADETA O DE XERRADA
-           Residus: Cal un nou model de gestió, basat en un sistema de recollida més eficient , prenent mesures que sobretot facilitin i fomentin la reducció de residus.


           Aigua:  El riu Llobregat està sotmès a una gran pressió industrial i urbanística. Cal  garantir-ne la seva qualitat amb el seguiment de les activitats susceptibles a contaminar i condicionar la zona del riu al seu pas pel municipi per tal de fer-lo més proper als ciutadans i ciutadanes.
-             Protecció dels espais naturals: L’existència d’una cimentera a la Serra de Collserola, declarada Parc Natural, genera un greu impacte ambiental i paisatgístic. Cal  seguir pressionant a l’administració per tal que deixi de donar facilitats per a seguir duent a terme una activitat industrial en un entorn protegit per la seva riquesa en flora i fauna.
Vista de la cimentera Cemex (Sanson)
       


 .       Qualitat de l'aire:    


                  
-           Energies renovables: Creiem que des del consistori s’han d’engegar mesures per incentivar l’ús de les energies renovables destinant recursos al seu  desenvolupament en el municipi.

                                        Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada