dissabte, 28 de juny del 2014

ACCIÓ PER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS
Ahir 27 de Juny de 2014 varem participar  amb l'acció conjunta que es feia a Barcelona per un consum més responsable i sostenible sense residus.Els residus són l'expressió directa del nostre model de consum. Els residus d'envasos són l'exemple paradigmàtic de la cultura de l'usar i llençar, representant ja, el 70% del volum total de les nostres deixalles.

Del total d'envasos generats menys del 50% es reciclen, aquest model ineficient va de la mà de la demanda d'obrir nous abocadors, incineradores i la crema de residus en cimenteres al nostre país, amb greus impactes pel medi ambient i la salut de les persones.


A més, els productors d'aquests residus no estàn assumint la seva responsabilitat económica: dels 295 milions que costa la gestió dels residus d'envasos 215 els paguem els ciutadans a través de les taxes municipals.

Es a dir: dels 40 euros anuals per habitant que costa la gestió dels residus d'envasos les empreses en paguen 10 i els 30 restants els paguem els ciutadans.

Demanem que fabricants i distribuidors es facin càrrec de tots els residus que posen al mercat!!!

                                             NO VOLEM COMPRAR DEIXALLES!!!Per més informació:
www.estrategiaresiduzero.cat

dijous, 26 de juny del 2014

Acció ciutadana de sensibilització i denúncia “No volem comprar
residus, volem exercir el dret a consumir sense generar residus”.
Acció organitzada per la Xarxa d’Entitats catalanes pel Residu Zero “Per un
canvi de model de producció i gestió de residus”.
Acció divendres 27 de juny 2014, a les 18h. Al Passeig de Fabra i Puig
cantonada Concepció Arenal
Que volem visualitzar amb aquesta acció?:
Volem exercir el dret a consumir sense residus. No volem comprar residus!
Volem un consum més ecològic!
Volem que els comerços ofereixin els productes a granel, envasos reutilitzables,
productes amb el mínim embolcall, no lliurin bosses de plàstic,.....
Volem exercir el dret a triar una compra més respectuosa amb el medi ambient!
Mostrar que el sistema de dipòsit i retorn d’envasos es un sistema que contribueix a
reduir els residus (SDDR)
Que els fabricants i distribuïdors es responsabilitzin dels seus residus; que assumeixin
la gestió i els costos de tots els envasos i embalatges que ells ens venen!
Que un 70% dels envasos que consumim van a parar a abocador o cremant-se en les
incineradores o en cimenteres!
Que el Govern català; faci complir la normativa de prevenció i de responsabilitat als
productors (envescadors i distribuïdors) i que ho incorpori al nou programa de gestió
de residus PRECAT20 i que s’obri el procés de redacció d’una Llei Catalana de
Prevenció de Residus! Ara es el moment!
Sensibilitzar a qui compra i passa pel lloc on es fa l’acció.
Que tingui repercussió social en les xarxes socials, els mitjans de comunicació,...
Que farem?:
Anem a comprar molta gent (unes 50 persones ideal) a una cadena comercial de Sant
Andreu Palomar-Barcelona, i comprem els productes amb molt sobreenvasat i d’un
sol ús.
Un cop haguem comprat (15’ aproximadament) anirem a la sortida del super i cada
persona farà el transvasament dels productes que ha comprat amb
sobreempaquetatge i ho dipositarà en carmanyoles, bosses i cabassos, que haurem
dut de casa.
Les begudes que haguem comprat en envasos d’un sol ús i de mida petita (paks de; 6
llaunes, brics, o ampolles de plàstic) les traspassarem amb un embut en ampolles
reutilitzables,...que ja haurem dut de casa.
Així s’evidencia de forma molt gràfica i visual que es el que volem comprar i com ens
fan comprar residus, la quantitat i volum que representa i que es podia evitar amb la
venda a granel, envasos reutilitzables, i evitant l’embolcall.
1Que comprarem i amb quin cost?:
Comprem els productes amb molt sobreembassat; bolleria, galetes i rebosteria,
embotits i formatges, pacs de iogurts amb embolcall de cartró, llaunes de tonyina o
sardines amb caixa de cartró,.... verdura i fruita embolcallada,....
Begudes en llaunes, brics, ampolles de plàstic amb envasos petits i d’un sol ús: paks
de 6 de brics petits, llaunes, ampolles de plàstic,......
Es demana que es comprin com a mínim de 6 productes amb un cost recomanat de
màxim 10€ de compra.
Que durem de casa?
Cabàs, carretó o bossa gran reutilitzable per transportar el que comprem
Carmanyoles, bosses de roba o paper per traspassar els productes sòlits
Embut (si no en teniu ja en durem uns quants), ampolles de vidre de rosca o
cantimplores, per les begudes que comprem.
Una bossa amb els envasos i embolcalls que hem consumit a casa una setmana.
Si voleu, us podeu posar una samarreta si sou d’alguna Plataforma ciutadana d’algun
conflicte de residus o ambiental. (Nosaltres durem de la campanya de la ILP contra la
incineració de residus o de la campanya Catalunya lliure de bosses!,...)
A la sortida del super com i que farem?:


Durant l’acció uns de nosaltres anirem informant als clients que surtin de
l’establiment comercial i a la gent que passegi pel carrer, amb megafonia i fent una
enquesta per després publicar-la. Hi hauran pancartes, plafons, cartells,....
El transvasament el farem al damunt d’uns plàstics per no tacar el terra. Un cop
realitzat el transvasament dipositarem les carmanyoles, els envasos reutilitzables, les
bosses, els cabassos,...en una taula fent exposició, per visualitzar la reducció
d’embalatges comprant sense residus!.
Els envasos i embalatges els dipositarem dins d’unes bosses grans transparents que
durem l’organització
Les bosses grans plenes de residus les lliurarem a la direcció del establiment
comercial amb una carta on exposem les nostres reivindicacions (Responsabilitat del
Productor)
Durant l’acció també posarem una parada informativa: on demanem als clients que
surtin el bescanviar safates i embolcalls, bosses, ...per carmanyoles i bosses de roba


(que nosaltres tindrem), als clients que vulguin i expliquem el que fem a l’acció.