diumenge, 22 de febrer del 2015

LA DESESTIMACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL PLE DE FEBRER

El passat dimecres 18 de febrer va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament, una reunió sobre la desestimació de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (MPGM). Hi van assistir representants de l’Ajuntament, tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya i diferents col·lectius que formem part de la Coordinadora d’Oposició a la Modificació del Pla General Metropolità (COMPGM).
Primerament, per part de l’Ajuntament, es va anunciar que al ple d’aquest mes de febrer es desestimarà oficialment el planejament de la MPGM. Una desestimació per la que la COMPGM va destinar molts esforços aportant al·legacions i jurisprudència que demostrava la seva inviabilitat. Així doncs s’ha de considerar una victòria ciutadana ja que gràcies a la seva mobilització, i a una denúncia presentada davant la Unió Europea (que va ser admesa a tràmit) s’ha aconseguit aturar.

Seguidament van intervenir els tècnics de la UPC que van elaborar l’estudi que ha aconsellat la seva desestimació. Van comentar que l’estudi va arribar a finals del 2012 al consistori i van considerar que el pla aprovat provisionalment estava totalment sobredimensionat. Van afegir que actualment no té sentit ja que tant el context econòmic com la legislació han canviat. Per tant, s’ha d’elaborar un nou pla tenint en compte aquests factors.
Pel que fa als drets d’indemnització dels propietaris de les zones 21 també es va parlar de sobredimensionament, a més argumentaven que es tracta d’unes expectatives, no d’uns drets reconeguts.
Així, no van comentar res que no s’hagués aportat amb anterioritat a les al·legacions i jurisprudència presentades per la COMPGM.
També es va presentar el full de ruta a seguir per l’elaboració i aprovació del nou planejament:
Febrer 2015.- 1-Desestiment del pla, 2- Avenç de planejament per anar a l’aprovació inicial amb consens. 3- Obrir un període d’audiència per arribar a un acord en el desistiment amb els propietaris.
Març 2015.- Desestiment definitiu amb acord o no dels propietaris.
Setembre 2015.- Aprovació de l’avenç del nou pla
Octubre-desembre 2015.-Informació pública i inici del procés de participació ciutadana
Febrer 2016.- Aprovació inicial nou pla
Febrer-Maig 2016.- Informació pública i reunions
Novembre 2016.- Aprovació memòria ambiental per la Generalitat
Desembre 2016.- Aprovació provisional del nou pla
Març 2017.- Aprovació definitiva del nou pla

Des de la COMPGM s´ha sol·licitat la intervenció al ple del 26 de Febrer per tal de fer palesa la necessitat que es tingui en compte la opinió de la ciutadania en un tema que afecta d’una manera tant important el futur de la nostra ciutat i del Parc Natural de Collserola. Esperem que tal i com se’ns ha promès, aquesta vegada si hi hagi una veritable participació ciutadana i l’Ajuntament tingui en compte les nostres al·legacions abans de l’aprovació inicial del nou pla.